ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

همه چیز در مورد روسیه

کامل ترین راهنمای روسیــــــــــــــــــــــــــــــــــه:

کشور روسیه بانام رسمی فدراسیون روسیه ، در شمال اوراسیاقرار گرفته وبیش از 8/1 مساحت قابل سکونت کره زمین رابه خود اختصاص داده..این کشور در آسیای شمالی واروپای خاوری واقع شده است وبا اقیانوس ارام شمالی و اقیانوس منجمد شمالی ونیز دریای خزر،دریای سیاه ودریای بالتیک مرزآبی دارد.روسیه با 14 کشور آسیایی واروپایی مرززمینی داردوباکشورهای پیرامون دریایی برینگ،دریای ژاپن،دریای خزر،دریای سیاه،ودریای بالتیک ارتباط دریایی دارد.

روسیـــــــــــــــــــه پهناورترین کشور جهان می باشد که ،دو برابر مساحت کانادا ،چین و ایالات متحده امریکا است.

این کشور در عرض های بالای جغرافیایی واقع شده وبیشتر مناطق کشو،رسرد سیروکم بارش است.به همین دلیل بیشتر مناطق این کشوربه ویژه سرزمین بزرگ سیبری ،خالی از سکنه می باشد وکشاورزی در این مناطق میسر نمی باشد.روسیه تاپیش ازقرن هجدهم یک حکومت نه چندان نیرومند در خاور اروپا بوده ،تا اینکه در آغاز قرن هجدهم میلادی وبا اصلاحاتی که تزار پتر بزرگ انجام داد،این کشور به یک امپراتوری پهناور و نیرومند تبدیل شده است.

در سال 1917 انقلاب کمونیستی در این کشور به وقوع پیوست ونام کشور به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تغییر یافت.

روسیه،با عنوان جمهوری فدراتیو روسیه، مهمترین و بزرگترین جمهوری در اتحاد جماهیر شوروی بود.

در سال 1991 شوروی پس از جنگ سرد طولانی با غرب فروپاشید و فدراسیون روسیه به جای آن نشست.

کامل ترین راهنمای روسیــــــــــــــــــــــــــــــــــه:

کشور روسیه بانام رسمی فدراسیون روسیه ، در شمال اوراسیاقرار گرفته وبیش از 8/1 مساحت قابل سکونت کره زمین رابه خود اختصاص داده..این کشور در آسیای شمالی واروپای خاوری واقع شده است وبا اقیانوس ارام شمالی و اقیانوس منجمد شمالی ونیز دریای خزر،دریای سیاه ودریای بالتیک مرزآبی دارد.روسیه با 14 کشور آسیایی واروپایی مرززمینی داردوباکشورهای پیرامون دریایی برینگ،دریای ژاپن،دریای خزر،دریای سیاه،ودریای بالتیک ارتباط دریایی دارد.

روسیـــــــــــــــــــه پهناورترین کشور جهان می باشد که ،دو برابر مساحت کانادا ،چین و ایالات متحده امریکا است.

این کشور در عرض های بالای جغرافیایی واقع شده وبیشتر مناطق کشو،رسرد سیروکم بارش است.به همین دلیل بیشتر مناطق این کشوربه ویژه سرزمین بزرگ سیبری ،خالی از سکنه می باشد وکشاورزی در این مناطق میسر نمی باشد.روسیه تاپیش ازقرن هجدهم یک حکومت نه چندان نیرومند در خاور اروپا بوده ،تا اینکه در آغاز قرن هجدهم میلادی وبا اصلاحاتی که تزار پتر بزرگ انجام داد،این کشور به یک امپراتوری پهناور و نیرومند تبدیل شده است.

در سال 1917 انقلاب کمونیستی در این کشور به وقوع پیوست ونام کشور به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تغییر یافت.

روسیه،با عنوان جمهوری فدراتیو روسیه، مهمترین و بزرگترین جمهوری در اتحاد جماهیر شوروی بود.

در سال 1991 شوروی پس از جنگ سرد طولانی با غرب فروپاشید و فدراسیون روسیه به جای آن نشست.

زبان رسمی روسیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:

زبان رسمی روسیه،زبان روسی می باشد. ولی27 زبان رسمی دیگر نیز در جمهوری ها و مناطق خودتوگردان این کشوروجود دارد. روسیه 21 جمهوری خود گردان دارد که بیشتر در جنوب باختر کشور قفقاز شمالی قرار دارد.

روسیه فرهنگ پر باری دارد و نویسندگان معروفی مانندتولستوی و داستا یوفسکی روسی بوده اند.

اقتصاد روسیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:

اقتصاد روسیه صنعتی ونیز وابسته به منابع بزرگ انرژی این کشور به ویژه گاز میباشد.

اقتصاد این کشور بر پایه سرمایه داری و خصوصی سازی میباشد،که این موضوع پس از فرو پاشی شوروی و رهایی از اقتصاد دولتی و سوسیالیستی انجام شد.

واحد پول روسیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:

واحد پول روسیه روبل است که در حال حاضر نرخ برابری آن نسبت به دلار حدود 52روبل به ازای هر دلار می باشد.

این نرخ در سال گذشته 2014 معادل 33 روبل بود واین کاهش ارزش روبل از عوارض تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه این کشور می باشد.

هر چند که این کاهش موجب افزایش قدرت خرید توریست ها شده است.

تصاویر

Russialogo.jpg russia-kk.png russiaaaa.jpg
An item with the same key has already been added. Key: text