ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

پل شیطان | پل Rakotzbrucke | آلمان

یکی از پارک های آلمان ، به نام پارک آزالیا و رودودندرون که وسعتی معادل 200 هکتار دارد ، در شهر گابلنتس ِ آلمان قرار گرفته و تنها 6 کیلومتر با مرز لهستان فاصله داره.پارک آزالیا و رودودندرون به عنوان یک پارک آزاد و عمومی است و به همین دلیل هیچ هزینه ای بابت ورودی ندارد . ساخت این پارک به قرن 19 بر میگردد.

@val3

پل شیطان | پل Rakotzbrucke | آلمان

یکی از دیدنی جاذبه های آلمان ، پل ها و معماری های منحصر به فرد آن است ، یکی از ویژه ترین پل های شهر گابلنتس ، پلِ شیطانه ِ . پل شیطان یک پل مورب و به صورت نیم دایرست که روی آب های رودخانه راکتوزسی ساخته شده است ، تصویر این پل بروی رودخانه یک دایره کامل می سازد . این پل قوس زیادی دارد ، مردمان بسیاری از سرتاسر دنیا برای دیدن این دایره مجازی به کشور آلمان شهر گابلنتس سفر می کنند .

@val3

علت نام گذاری این پل ، به نام پل شیطان ، این است که افرادی بر این باورند که ساخت این پل کاری است خطر ناک و هم بسیار سخت است به طوری که نمیتوان آن را به انسان ربط دارد یعنی ساخت آن توسط انسان امکان پذیر نیست . در نتیجه ساخت این پل را به شیاطین ربط داده اند و نام گذاری این پل نیز به همین علت بوده است . این روز ها عبور و مرور از روی این پل ممنوع است تا شکل ظاهری آن حفظ شود ولی از دور ، از درون این پارک این پل قابل دیدن و مشاهده است .

@val3

تصاویر

Untitled-15454588.jpg Untitled-122220002112.jpg Untit4447733550.jpg Untitled-177888.jpg Untitled-16669888000.jpg
An item with the same key has already been added. Key: text