021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور دبی | تور امارات نوروز 97

تاریخ اعتبار:نوروز 97
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • SAFFRON
 • ریما گشت
 • H.B
3670000 تومان 4340000 تومان 2550000 تومان
 • SUN & SAND SEAVIEW
 • ریما گشت
 • H.B
3980000 تومان 4950000 تومان 3010000 تومان 2250000 تومان
 • IBIS ONE CENTERAL
 • ریما گشت
 • B.B
4090000 تومان 5190000 تومان 2250000 تومان
 • SAFFRON BOTIQUE
 • ریما گشت
 • H.B
4160000 تومان 5300000 تومان 3970000 تومان 2250000 تومان
 • CASSELLES AL BARSHA
 • ریما گشت
 • B.B
4160000 تومان 5300000 تومان 4040000 تومان 2250000 تومان
 • CORAL DUBAI
 • ریما گشت
 • B.B
4350000 تومان 5690000 تومان 4180000 تومان 2250000 تومان
 • ATANA
 • ریما گشت
 • B.B
4490000 تومان 5960000 تومان 2250000 تومان
 • NOVOTEL DUBAI DEIRA
 • ریما گشت
 • B.B
4620000 تومان 6220000 تومان 4300000 تومان 2250000 تومان
 • NOVOTEL DUBAI ALBARSHA
 • ریما گشت
 • B.B
4720000 تومان 6440000 تومان 2250000 تومان
 • JANNAH MARINE BY SUITES
 • ریما گشت
 • B.B
4750000 تومان 6500000 تومان 3020000 تومان 2250000 تومان
 • CROWN PLAZA DEIRA
 • ریما گشت
 • B.B
4760000 تومان 6510000 تومان 2250000 تومان
 • CORAL DUBAI DEIRA
 • ریما گشت
 • H.B
4780000 تومان 5950000 تومان 4390000 تومان 2250000 تومان
 • RODA AL BUSTAN
 • ریما گشت
 • B.B
4870000 تومان 6750000 تومان 4400000 تومان 2250000 تومان
 • CROWN PLAZA SHEYKHZAYED
 • ریما گشت
 • B.B
5050000 تومان 7090000 تومان 4400000 تومان 2250000 تومان
 • THE WESTIN
 • ریما گشت
 • B.B
5640000 تومان 8260000 تومان 2250000 تومان
 • RODA AL MUROOJ
 • ریما گشت
 • B.B
5690000 تومان 6390000 تومان 4800000 تومان 2250000 تومان
 • W HOTEL
 • ریما گشت
 • B.B
6370000 تومان 9720000 تومان 2250000 تومان
 • HABTOUR GRAND
 • ریما گشت
 • B.B
6840000 تومان 10670000 تومان 3840000 تومان 2250000 تومان
 • GRAND HAYATT DUBAI
 • ریما گشت
 • B.B
7050000 تومان 11080000 تومان 3020000 تومان 2250000 تومان
 • HILTON JUMEIRAH BEACH
 • ریما گشت
 • B.B
7100000 تومان 11190000 تومان 4680000 تومان 2250000 تومان
 • DOUBLE TREE BY HILTON
 • ریما گشت
 • ALL
7500000 تومان 10870000 تومان 2250000 تومان
 • THE S.T REGIS DUBAI
 • ریما گشت
 • B.B
7500000 تومان 15500000 تومان 2250000 تومان
 • ANANTARA THE PALM
 • ریما گشت
 • B.B
8140000 تومان 13270000 تومان 3020000 تومان 2250000 تومان
 • RIXOS BAB AL BAHR
 • ریما گشت
 • U.ALL
8770000 تومان 11780000 تومان 3020000 تومان 2250000 تومان
 • RIXOS THE PALM
 • ریما گشت
 • U.ALL
11700000 تومان 17090000 تومان 2250000 تومان
 • FOUR SEASON
 • ریما گشت
 • B.B
15560000 تومان 20500000 تومان 3400000 تومان 2250000 تومان
SAFFRON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
SUN & SAND SEAVIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3010000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
IBIS ONE CENTERAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
SAFFRON BOTIQUE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
CASSELLES AL BARSHA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
CORAL DUBAI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
ATANA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL DUBAI DEIRA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL DUBAI ALBARSHA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4720000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
JANNAH MARINE BY SUITES
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
CROWN PLAZA DEIRA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
CORAL DUBAI DEIRA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4780000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
RODA AL BUSTAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
CROWN PLAZA SHEYKHZAYED
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
THE WESTIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
RODA AL MUROOJ
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
W HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6370000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
HABTOUR GRAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND HAYATT DUBAI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON JUMEIRAH BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
THE S.T REGIS DUBAI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
ANANTARA THE PALM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS BAB AL BAHR
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8770000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS THE PALM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
11700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
FOUR SEASON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , تور سافاری و حیات وحش , ماجراجویی , نقاط ناشناخته , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع , نمایشگاهی , طبیعت گردی ,
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
روزهای برگشت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
تاریخ اعتبار نوروز 97 ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , نهار , شام , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , راهنمای محلی , راهنما فرودگاه , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی , راهنمای تور , اخذ ویزای توریستی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
کشور مقصد امارات متحده عربی ,
شهر مقصد دبی ,
خط هوایی Emirates Airlines ,
برنامه سفر
پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی لوکس امارات به مقصد دبی

ویزای توریستی دبی - 7 شب و 8 روز اقامت در هتل های 2 تا 5 ستاره با خدمات BB - ALL و HB

ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ,

توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .